Sazba poplatku byla v souladu se zákonem o místních poplatcích vypočtena dle skutečných nákladů na svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu za rok 2014 a činí 540,- Kč na poplatníka a rok. Neprošel předložený návrh opozice na osvobození od místního poplatku za odpady pro občany ve věku do 6 let a nad 80 let. O návrhu na slevu z místního poplatku při zaplacení včas (v termínu) se neuvažuje, nebylo hlasováno. Přitom stav nedoplatků ke dni 17.12.2015 - místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vykazuje v účetnictví Města Žacléř částku 1.242.992,23 Kč. (Stav 2012 - cca 500 neplatičů s dluhem přibližně 980 tisíc Kč.)

Buďte patrioti, nikam se nám občané nestěhujte, neumírejte nám a nekomplikujte rozpočet, sami rozfrcáme dost. A vy poctíví? - plaťte radnici i nadále včas. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31.5. 2016.

Vyhledat článek

Sponzoring